Chci si najít brigádu, jaký druh pracovního poměru zvolit?

Jaké možnosti pracovního poměru mám u brigády:

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení činnosti

OSVČ

Pokud při studiu máte hromadu volného času, který chcete věnovat práci může být pro Vás alternativou k dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce práce na živnost. OSVČ rádi využívají zejména studenti IT oborů či marketingu.

Výhody:

 • není stanoven limit v počtu hodin
 • možnost uplatnit si výdaje paušálem od 40 do 80 % záleží na druhu živnosti
 • první rok podnikání se neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění, jelikož je není z čeho vypočítat
 • podnikání je bráno jako vedlejší činnost studenta – tj. hlavní činností je studium a odvody za hlavní činnost hradí za studenta stát

Nevýhody:

 • není možnost si uplatnit měsíčně slevu na dani na poplatníka (pouze v daňovém přiznání jednou ročně) – s tím Vám rádi pomůžeme
 • není možné si uplatnit měsíčně slevu na studenta (pouze v daňovém přiznání jednou ročně) – s tím Vám také rádi pomůžeme
 • odvody na zdravotní a sociální pojištění hradí student z vedlejší činnosti – odvody hradí až od 2. roku podnikání, přičemž se výše záloh vypočítá z přehledů podaných za předchozí rok
 • více administrativy (zakládání živnosti, registrace na zdravotní pojišťovně, ČSSZ – pokud se jedná o první rok podnikání, podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, povinnost podat daňové přiznání, fakturace) – zní to šíleně, ale díky moderním technologiím to nemusí být tak hrozné spoustu věcí za Vás zařídíme my a protože jste studenti a my Vás chceme podpořit ve Vaší činnosti počítejte s velkou slevou.
 • někde uvádí, že nemáte nárok na nemocenskou a dovolenou, upřímně ani jeden z těchto benefitů my z dohod nikdy neplynul, jelikož jsem většinou získávala odměnu na základě odpracovaných hodit = nemakáš, protože si nemocná nic nedostaneš apod., takže tento bod je spíš podle toho jak máte dohodu nastavenou co může být horší, že se na Vás pak nebudou vztahovat ani jiné zaměstnanecké benefity typu Flexi passy, Sodexo passy, Multisport karty a v neposlední řadě také stravenky

Zdanění výdělků studenta jako OSVČ v roce 2022

Protože podnikáte jako OSVČ měsíčně neodvádíte daň z příjmu. Každý měsíc budete vystavovat faktury a až na konci zdaňovacího období podáte daňové přiznání a s nimi přehledy pro zdravotní pojišťovnu a českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). V daňovém přiznání pak můžete od svých příjmů odečíst:

 • skutečné výdaje např. pokud volnočasově hospodaříte jako zemědělci nebo opraváři jsou jistě nemalé,
 • výdaje paušálem, tam pak záleží na druhu živnosti, která ovlivňuje výši výdajových paušálů v rozmezí od 40 % – 80 %,
 • uplatnění slevy na poplatníka pro rok 2021 ve výši 27 840 Kč a pro rok 2022 ve výši 30 840 Kč,
 • uplatnění slevy na studenta ve výši 335 za každý kalendářní měsíc, ve kterém jste studovali

Poslední dva roky máte také možnost úhrady paušální daně, čímž se zbavíte veškerých administrativních povinností vůči státu. V roce 2022 činní paušální daň 5 994 Kč, ale i ta se vyplatí pouze v některých případech.

Daň z příjmu se týká i studentů. To, v jaké výši vyjde daň k úhradě, závisí od zisku (příjmy mínus výdaje). Daň se počítá jako 15 % ze zisku. Abyste jako studenti reálně platili daně, Váš zisk by musel v roce 2021 překročit částku 212 400 Kč a v roce 2022 částku 232 400 Kč.

POZOR: pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roku, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je tak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.

Odvody při studiu

Podnikání studentů je považováno za činnost vedlejší. Jako hlavní činnost je bráno právě studium. Za studenty tak primárně hradí odvody stát.

Studenty v prvním roce podnikání nemají povinnost hradit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Po  prvním roce podnikání mají povinnost podat přehledy na ČSSZ a do zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovna na základě příjmů stanoví výši doplatku na zdravotní pojištění, které student uhradí jednorázově.

Zdravotní pojišťovna následně stanoví výši měsíčních záloh pro příští období (kalendářní rok). Student bude hradit zálohy na zdravotní pojištění měsíčně. Povinnost platby záloh jim tak vzniká od druhého roku podnikání.

Po skončení druhého roku podnikání opět podá přehled do zdravotní pojišťovny a ta stanoví novou výši záloh pro další období. Zálohy na zdravotní pojištění se mění každý rok.

Přehled výši záloh pro ro 2022 jsme přehledně sepsali v článku Změna záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022.

Sociální pojištění

Sociální pojištění se v prvním roce podnikání neplatí. Po skončení roku má student povinnost podat přehled do ČSSZ, kde uvede i výši výdělku a uvede podnikání na vedlejší činnost.

U sociálního pojištění nastává povinnost platby záloh pouze v případě, že roční rozdíl mezi příjmy a výdaji přesáhne rozhodnou částku. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v roce 2022 je stanovena na 93 387 Kč.

Pokud je zisk nižší, sociální odvody student neplatí.

Přehledy na ČSSZ se podávají každý rok. ČSSZ na základě přehledu posoudí, zda zisk studenta překročil rozhodnou částku a od dalšího roku bude hradit měsíční zálohy na sociální pojištění, či nikoli.

Přerušením nebo ukončením studia student ztrácí výhody vedlejší činnosti z podnikání. Do 8 dnů od přerušení / ukončení studia má povinnost oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně i ČSSZ a přejde tak na činnost hlavní.*

*Za předpokladu, že po přerušení / ukončení studia se nezaměstná na hlavní pracovní poměr, nýbrž bude pokračovat v podnikání, jež bude vykonávat na hlavní činnost.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné jako u ostatních OSVČ. Zde nejsou výjimky pro studenty. K platbě nemocenského pojištění se student může přihlásit na pobočce ČSSZ, ale zvažte zda je to pro Vás skutečně zapotřebí.

Daňový bonus na dítě za studenta

Pokud je student OSVČ a je mu do 26 let, jeho rodiče (jeden z nich) mají nárok na uplatnění daňového bonusu na dítě bez ohledu na příjem dítěte. Rodič studenta si může uplatnit zvýhodnění na dítě zav měsíce, v nichž dítě studovalo. K daňovému přiznání musí doložit potvrzení o studiu dítěte.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.