Digitální daň

V právě ukončeném volebním období Poslanecká sněmovna neschválila návrh zákona o dani z digitálních služeb. Pokud tedy bude nová vláda chtít digitální daň zavést musí projít zákon znovu celým legislativním procesem. S ohledem na dohodu na úrovni státu G20 týkající se nových pravidel pro mezinárodní zdanění se zdá být tato skutečnost nepravděpodobná, jelikož dohoda obsahuje také závazek účastníků neuplatňovat ani nezavádět digitální daně. alespoň do 31. 12. 2023.