Žačal/a jsem podnikat co dál?

Asi právě držíte v ruce živnostenské oprávnění eventuelně notářský zápis stvrzující vznik vaší nové obchodní korporace. Obchodní korporace zní trochu zkostnatěle a zdlouhavě, tak pro účely tohoto článku budu dále používat zkratku firma.

Jo super, ale co teď dál? Určitě jste na sebe náležitě pyšní, že jste to dokázali. Gratuluji Vám protože sama vím, jak těžké je rozhodnout se udělat krok do neznáma. No o to horší je zjištění, že tímto ten nesmrtelný koloběh a stres v podobě administrativy začíná. V podstatě za sebou máte tu nejednoduší část. Takže nyní postupujte takto a žádný krok nepřeskakujte:

  1. Založte si účet – I když jste OSVČ a už účet u banky máte, doporučuji Vám si na podnikání založit zvláštní účet a tento účet používat výhradně k platbám, které souvisejí s podnikáním. Ušetříte si tím spoustu času a nervů. Může to znít trochu zvláštně, ale v okamžiku, kdy se rozhodnete tento krok přeskočit a otevřete jakýkoli registrační formulář tak si řeknete „SAKRA ONDU měla pravdu“ věřte mi. 🙂 To u jaké banky si účet založíte je zcela na Vás některé banky umožňují vedení podnikatelského účtu zdarma a některé nabízejí zase jiné výhody, které byste v rámci svého podnikání využili, takže hurááá na internet a srovnejte si co je pro Vás nejlepší a nedejte na srovnávače nikdy si nemůžete být jistí jak silnou si kdo platí reklamu. K založení účtu se budete muset dostavit osobně mít sebou občanský průkaz, pokud jste osvč, tak výpis z živnostenského rejstříku pokud, jste si založili s.r.o. stačí v bance nahlásit IČO a oni si vše ověří.
  2. Zařiďte si datovku – pokud ji nemáte povinnou ze zákona (což nás všechny čeká) založte si jí dobrovolně ušetří Vám to spoustu času a nervů.
  3. Zaregistrujte se k daním – Dále vaše kroky povedou na webovky finanční správy, abyste si vyplnili registrační formulář. V klidu v pohodlí domova si formulář vyplňte a pošlete na finančák buď elektronicky přes datovku nebo pokud nemáte povinnost mít datovku tak poštou (eventuelně osobně). Podle zákona jste povinní vyplnit Přihlášku k registraci pro právnické osoby k různým typům daní v závislosti na druhu vaší podnikatelské činnosti, a to do 30 dnů od získání oprávnění k podnikání (data zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku). Vyrozumění o splnění podmínek vám finanční úřad pošle datovkou nebo poštou – podle toho jak s ním komunikujete na uvedenou doručovací adresu v podobě osvědčení o registraci daně spolu s daňovým identifikačním číslem (DIČ). Osobně doporučuji vše vyplnit přes EPO. Registrace ke všem daním se provádí přes základní registrační formulář pro fyzické a právnické osoby, jediná daň ke které se přihlašujete přes speciální formulář je daň z přidané hodnoty. Že nevíte k jakým daním se registrovat? Tak Vás zkusím alespoň trochu ťuknout co a jak:

Daň z příjmů právnických nebo fyzických osob (DPPO a DPFO)
K jejímu přihlášení je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku a smlouvu o zřízení a vedení podnikatelského bankovního účtu. Platí se vždy jednou za kalendářní rok po odevzdání formuláře Přiznání k dani, a to do 31. března roku následujícího, pokud Vám daně nezpracovává daňový poradce nebo auditor. Zákonnou lhůtu k přihlášení DODRŽUJTE, protože pokud nezaregistrujete svou společnost do 30 dní od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku, hrozí vám pokuta až do výše 2 000 000 Kč a tím asi začít nechcete ne?!

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DZČFP)
Povinnou registraci k DZČFP budete muset provést v případě, máte-li zaměstnance (i jednoho) a vyplácíte-li jim mzdy za práci. Daň se vztahuje i na odměny zaměstnancům za výkon funkcí ve statutárních nebo dozorčích orgánech. Takže jste-li jednatelem ve svém s.r.o.čku a vykonáváte-li svou funkci úplatně pak se musíte k této dani přihlásit.

Srážková daň
Povinná registrace ke srážkové dani se vás bude týkat v případě, že svým zaměstnancům vyplácíte peníze v podobě autorských honorářů do 7000 Kč měsíčně či mzdu za vedlejší zaměstnání do 5000 Kč měsíčně (dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti). Stejně jako DZČFP je srážková daň splatná v termínu dne výplaty příjmu.

Daň silniční
Jakmile začnete k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti používat vozidlo, je nutné se registrovat také k silniční dani. Ze zákona vám plyne povinnost přihlásit se k placení daně nejpozději ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy. Platba záloh pak probíhá 4 x ročně, a to do 15. dubna, 15. července, 15. října či 15. prosince. Přiznání k dani za uplynulý rok se podává jednou ročně, a to k 31. lednu. V letošním roce jsou však osobní automobily od této daně osvobozené a dle zpráv to vypadá tak, že už se k ní nevrátíme, takže pravděpodobně nebude třeba se k ní registrovat.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Registrace k tomuto typu daně je dobrovolná a odvíjí se od toho, zda jste jako podnikatel plátcem DPH, či nikoli. Plátcem DPH se pak stáváte povinně v případě, že obrat vaší společnosti přesáhne 1 000 000 Kč za dobu po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Přihlášku k registraci musíte podat na samostatném formuláři pro Registraci k DPH do 15 dnů po skončení termínu, v němž vaše firma překročila stanovený limit, a plátcem se stáváte první den druhého měsíce. Pozor toto je jen základní podmínka pro to, kdy se stanete plátcem, ale plátcem se také můžete stát v dalších případech vymezených v § 6b – §6fa Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Přiznání k dani je nutné podávat vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (tedy měsíce nebo čtvrtletí). Ve stejném termínu musíte daň také zaplatit. .

Daň z nemovitých věcí
V případě, že vlastníte nemovitost spojenou s vaším podnikáním (sídlo firmy), vyplývá vám ze zákona povinnost registrovat se na samostatném formuláři také k dani z nemovitých věcí. Ta se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění, platit ale budete jednu souhrnnou sumu. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná jedenkrát ročně, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V některých případech jste od platby této daně osvobozeni, podrobnější informace naleznete na webovém portálu Finanční správy. Níže uvádím základní registrační formuláře.

  • Registrace fyzické osoby (číslo tiskopisu 25 5101)
  • Registrace právnické osoby (číslo tiskopisu 25 5102)
  • Registrace k DPH (číslo tiskopisu 25 5104)

4. Zaregistrujte se u zdravotní pojišťovny – dále je potřeba, pokud jste OSVČ nahlásit zdravotní pojišťovně, že začínáte podnikat. Dneska nás docela tlačí do online formy, což je celkem logické, protože veškerá data nadatlíte Vy nebo pokud používáte aplikace zdravotních pojišťoven typu MojeVZP, Vitakarta OZP,E-komunikace ZPMV apod., máte velkou výhodu, protože část formulářů bude předvyplněná.

Pokud jste právnická osoba, záleží zda máte zaměstnance, nebo sobě jako jednateli budete vyplácet nějakou odměnu v souvislosti s výkonem činnosti jednatele. Pak je třeba vyplnit u příslušných pojišťoven u kterých jste pojištěn Vy a Vaši zaměstnanci vyplnit přihlášku zaměstnavatele.

5. Zaregistrujte se u české správy sociálního zabezpečení

6. Sjednejte si zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – na tento bod hrozně moc lidí zapomíná. Zaměstnáte-li alespoň jednoho zaměstnance, jste ze zákona povinni platit pojištění, ze kterého bude uhrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Tak hurá na pojišťovnu a platit, platit platit. Co taky jiného?

Pokud Vás tento článek vyděsil, tak se moc omlouvám. Protože to nebylo mým záměrem. Pokud chcete s vyplněním a přihláškami pomoci, tak mi zavolejte nebo napište mail a já Vám s tím pomůžu. Odměnu nechám na Vás, když budete spokojení, že jsem Vám ušetřila čas, tak budu ráda, když mě nějak odměníte, pokud ne nebo na to v tuto chvíli nemáte nevadí, začínáte přeci podnikat a začínající podnikatelé se mají přeci podporovat. 😉

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.