Trápí Vás Zelená nafta – Poradíme jak na to

zelená nafta

Zelená nafta je zkrácený název pro „Vracení spotřební daně z minerálních olejů“. Mezi zemědělci je toto téma poměrně známé. Osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese umožňuje zákon vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

Kde najdu potřebné informace?

Nejprve je nezbytné vymezit legislativní rámec. Tuto problematiku upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („ZSD“).Technický postup výpočtu stanovuje prováděcí vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Základní podmínkou nároku na vrácení daně je, že zemědělský či lesnický podnikatel nakoupil minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) ZSD, tedy:

  • střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49,
  • směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,
  • směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených.

Co pro vratku musím udělat?

Aby bylo možné vratku z minerálních olejů uplatnit, je nezbytné je zakoupit (ev. vyrobit) za cenu obsahující spotřební daň. Následně musí být zmíněné nakoupené (vyrobené) minerální oleje prokazatelně použité pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. Z účetního hlediska je podstatné, že v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 ZSD vzniká nárok na vrácení daně až dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.

Ještě upozorním, že je nezbytné mít daňové doklady opatřené:

  • Obchodním jménem nebo firmou
  • IČem
  • DIČem, bylo-li přiděleno
  • sídlem,

aby bylo prokazatelné, že jste je skutečně nakoupili a spotřebovali právě vy. Nejedná se tedy zpravidla o běžné účtenky. Většinou to chodí tak, že si u benzínové pumpy založíte firemní účet, který vždy při placení nahlásíte a oni Vám předají doklad, na kterém budou i zmíněné údaje.

Další odstavce § 57 ZSD pak stanovují celou řadu podrobnějších podmínek a určitých omezení, a to zejména odstavec 6 uvádí, v jakém rozsahu je spotřební daň z minerálních olejů vrací, nejedná se tedy vždy o plnou náhradu, resp. vracení 100 % daně (záleží na druhu činnosti a intenzitě chovu hospodářských zvířat). Podklady pro tuto vratku najdete na portálu farmáře. Nárok na vrácení daně lze uplatnit ve dvou variantách. Buď si můžete nárokovat vratku spotřební daně dle skutečně spotřebované výše minerálních olejů, nebo tzv. paušální částkou.

zelená nafta

Kdy mohu nárok uplatnit?

Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně je možné poprvé v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci vzniku nároku na vrácení daně, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 dní po jeho vzniku. V současné chvíli je však možné také o tuto „vratku“ žádat buď čtvrtletně nebo ročně.

Jak o nároku budu účtovat v podvojném účetnictví?

O nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů z titulu jejich spotřeby bude dotyčný zemědělský/lesnický podnikatel účtovat na základě podaného daňového přiznání. Nárok na vratku (části) daně vzniká až dnem spotřeby minerálních olejů pro stanovený účel. Obvyklé proto bude účtování souvztažně s příslušným nákladovým účtem, kam byla při spotřebě zahrnuta pořizovací cena těchto minerálních olejů včetně spotřební daně, tedy zpravidla: MD 501 „Spotřeba materiálu“ / D 345 „Ostatní daně a poplatky (spotřební daň)“. Případně lze účtovat stornem, čili s minusovým znaménkem ve prospěch uvedeného nákladového účtu. Jestliže se požadovaný nárok na vrácení spotřební daně týká minerálních olejů spotřebovaných již v minulém účetním období, bylo by vhodnější namísto do nákladů účtovat ve prospěch výnosů, např. MD 648 „Ostatní provozní výnosy“ / D 345 „Ostatní daně a poplatky (spotřební daň).

Konečně pokud byste potřebovali s vratkou pomoci obraťte na mě moc ráda Vám pomůžu.

1 názor na “Trápí Vás Zelená nafta – Poradíme jak na to”

  1. Paní Karolíně bych moc rád poděkoval za cenné rady, které mi poskytla v souvislosti s nárokem vratku spotřební daně. Už roky jsem se toho bál, ale její článek mě přesvědčil o tom, že ví o čem mluví. Vratku zajistila a vše bylo rychlé a v pořádku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.