OSVČ

Hlavní činnost OSVČ, jaké jsou minimální výše odvodů pro rok 2022?

Tzv. minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění jsou minimální částky, které musí zaplatit ČSSZ a své zdravotní pojišťovně každá OSVČ na hlavní činnost. V roce 2022 tyto zálohy opět rostou, odvíjí se totiž od výše průměrné mzdy a ta v posledních letech opět vzrostla.

V letošním roce je průměrná mzda pro účely pojistného ve výši 38 911 Kč. Z této průměrné mzdy se poté počítají minimální sociální a zdravotní pojistné, ty pro OSVČ na hlavní činnost budou v roce 2022 činit 2 841 Kč na sociálním a 2 627 Kč na zdravotním pojištění. Jde o zvýšení téměř o pětistovku měsíčně.

V roce 2022Od kdy se platí první zvýšená záloha
Sociální pojištění2 841 KčAž po podání přehledu za rok 2021, tj. do 30. dubna 2022
Zdravotní pojištění2 627 KčOd ledna 2022

PAUŠÁLNÍ DAŇ OD LEDNA 2022

Od minulého roku se můžou OSVČ dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Měsíční paušál vyřeší platbu daně z příjmu, zálohy na sociální pojištění a také zálohu na zdravotní pojištění. Díky tomu pak OSVČ nemusí platit minimální zálohy, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích v příštím roce. Pro rok 2022 je paušální daň stanovena ve výši 5 994 Kč. I paušální daň se tento rok zvyšuje zhruba o pětistovku.

Paušální daň je splatná do 20. každého zálohového měsíce a pro uplatnění paušální daně je nutné se k tomuto přihlásit na finanční úřad. Výhodou tohoto režimu je pak fakt, že podnikající osoba už dále nemusí řešit daňové přiznání a přehledy a vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Velkou nevýhodou je ovšem fakt, že podnikatel poté nemůže uplatnit daňové odpočty a daňové slevy. Výhodná je tedy jen pro některé OSVČ.