Trápí Vás Vaše přiznání? Poradíme co je k sestavení potřeba

Co potřebuji k vyplnění daňového přiznání pro daň z příjmů fyzických osob?

Chcete si vypracovat nebo si nechat vypracovat daňové přiznání? Já osobně Vám samozřejmě doporučím druhou variantu, jelikož si myslím, že Vám účetní nebo daňový poradce může poradit třeba do budoucna nějakou optimalizační vychytávku, o které nevíte a navíc Vám ušetří čas a nervy. V každém případě mezi podklady pro vyplnění daňového přiznání pro daň z příjmů fyzických osob:

  • potvrzení o zdanitelných příjmech (zaměstnanci)
  • přehled příjmů a ev. výdajů resp. daňovou evidenci (OSVČ)
  • potvrzení o studiu,
  • potvrzení o pobírání důchodu,
  • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění,
  • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění,
  • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky,
  • potvrzení o daru nebo darovací smlouva,
  • pozvrzení o darování krve apod.,
  • potvrzení ze školky atd.

Nyní trochu konkrétněji

1. Příjmy

Příjmy můžete mít různé – ze zaměstnání, z podnikání, příjmy z nájmu atd. Všechny ty, které jsou předmětem daně (tedy ty, které je potřeba je uvést v DPFO 2020 a odvést z nich daň), je potřeba uvést v jednom daňovém přiznání. Příjmy se rozdělují dle jejich původu do 5 kategorií.

Níže naleznete, jaké podklady je potřeba mít pro přiznání všech druhů příjmů.

2. Přehled o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění

Tyto podklady si lze jednoduše vyžádat u Vaší zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení.

3. Výdaje

Jako OSVČ máte 2 možnosti pro uplatnění výdajů ve svém DPFO.

První možností je uplatnit skutečné výdaje, které jste vynaložili ve svém podnikání pro zajištění a udržení příjmů, a zároveň jsou daňově uznatelné. Daňově uznatelné náklady jsou takové, které si lze dle zákona odečíst od svých příjmů při výpočtu daňové povinnosti vyplývající z DPFO.

Druhou možností, a tou velmi oblíbenou u českých živnostníků, je využít tzv. výdajové paušály. Díky nim je možné 30-80 % z Vašich příjmů z podnikání či nájmu uplatnit jako výdaje, aniž by tyto výdaje skutečně vznikly. Výdajový paušál je možné využít až do výše příjmů 2 000 000 Kč.

4. Odečitatelné položky

Od svého základu daně (tedy výsledku, který získáte při ponížení Vašich příjmů o výdaje), máte možnost odečíst také různé druhy tzv. odečitatelných položek. Snížení základu daně vede přirozeně ke snížení daňové povinnosti.

Níže jsou uvedeny všechny typy odečitatelných položek a veškeré podklady nutné k jejich uplatnění.

5. Slevy na dani

U vypočtené daňové povinnosti máte možnost ještě uplatnit různé druhy slev na dani. Každý daňový poplatník má nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Pro uplatnění dalších slev je potřeba dodat níže uvedené podklady.

Doporučujeme Vám všechny podklady doručit Vaší účetní či daňovému poradci co nejdříve po ukončení roku. Berte v úvahu, že nejste jediní, kterým přiznání zpracovávají, a že si musí svoji práci náležitě rozplánovat.

Nenechávejte to na poslední chvíli. Z praxe víme, že pokud nám klient doručí podklady až po polovině března, je už pozdě a musí se dělat odklad přes daňového poradce, což je finančně náročnější.

Pokud nestíháte nebo nemáte veškeré podklady připraveny, můžete požádat Vašeho daňového poradce o podání Vašeho daňového přiznání do 30.6. Taková služba bývá daňovým poradcem zpoplatněna, jelikož se daňový poradce zaručuje za správné zpracování přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmů musí podávat většina z nás. Pro lidi je tato povinnost velká nepříjemnost – některým z toho až vyskakuje vyrážka. Pro nás je to práce snů a koníček v jednom.