Chci začít podnikat, jak na to?

Chci začít podnikat, jak na to?

Možná právě přemýšlíte o tom, že chcete i svůj pracovní život vzít do vlastních rukou a dělat „to“ lépe nebo prostě jinak. Tento článek by Vám mohl pomoci zorientovat se jaké kroky na Vás čekají.

Jak začít?

Aby bylo možné legálně podnikat, je potřeba se nejprve rozhodnout, jakou formu podnikání zvolíte. Každá mince má dvě strany a stejně tak je to s právní formou podnikání. Pokud si tedy nejste 100 % jistí, která forma podnikání je pro Vás ta nejvhodnější klidně se nám ozvěte a my Vám s výběrem pomůžeme a poradíme Vám, jaké daňové a ekonomické důsledky má která právní forma podnikání tj. její výhody a nevýhody. Následně Vám pomůžeme také s realizací podnikání. V tomto článku se zaměříme na dvě nejčastější formy podnikání a to OSVČ a s. r. o., pokud by Vás zajímali také jiné varianty např. neziskovky, klidně se ozvěte a my Vám poradíme.

Jak založit živnost

Podrobné informace o členění živnosti a jejich založení naleznete v Zákonu č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon (dále také „Živnostenský zákon“). Živnosti dělíme zpravidla do dvou základních skupin, od kterých se odvíjí způsob jejich založení.

  1. Živnosti ohlašovací – jedná se o živnosti, které při splnění stanovených podmínek mohou být provozovány na základě ohlášení. Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášení na předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán živnostenský list. Ohlašovací živnosti dále členíme na živnosti volné (Příloha č. 4 k živnostenskému zákonu) , řemeslné (Příloha č. 1 k Živnostenskému zákonu) a vázané (Příloha č. 2 k Živnostenskému zákonu). Nejednoduší to budete mít v případě, že budete ohlašovat živnost volnou, pak stačí dojít na živnostenský úřad pouze s občanským průkazem. U živností řemeslných si připravte kromě občanského průkazu také maturitní vysvědčení, výuční list, diplom nebo podobný doklad potvrzující vaší odbornou způsobilost a neposlední řadě také doklad prokazující vaší roční praxi např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce apod. U živností vázaných potřebujete prokázat dle přílohy č. 2 k Zákonu o živnostenském podnikání vzdělání a zpravidla praxi, takže si připravte opět občanské průkazy, doklady potvrzující vaše vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.) a dokumenty potvrzující délku Vaší praxe vhodné je mít vždy připravené smlouvy a k nim evidenční listy důchodového pojištění. Dávejte si pozor na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, jelikož ačkoliv někde pracujete rok budou se počítat hodiny z dané dohody tedy například u dohody o provedení práce tzv. DPP jen 300 h/rok.
  2. Živnosti koncesované – jedná se o živnosti provozované na základě koncese. Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradně na základě státního povolení – koncese. Oprávnění provozovat živnost tu vzniká až dnem doručení koncesní listiny, jíž byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci zákonných důvodů žadateli odepřeno. Mezi koncesované živnosti jsou řazeny zásadně obory, u kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké. Koncesované živnosti jsou vymezeny blíže v Příloze č. 3 k Živnostenskému zákonu.

Vím jaký druh živnosti budu zakládat a co teď? Hurá na živnostenský úřad. Osobně si myslím, že je nejlepší si vše zařídit sám, proto doporučuji zajít si na živnostenský úřad tam vyplnit jednotný registrační formulář (JRF), který Vám začátek podnikání velmi usnadní, jelikož, nemusíte obíhat všechny úřady. Pomocí tohoto formuláře tedy provedete veškeré potřebné registrace. Pomocí JRF tedy můžeme zařídit:

  • ohlášení živnosti (pro některé činnosti toto nepotřebujeme)
  •  registraci k dani z příjmu fyzických osob
  • registraci zdravotní pojištění
  • registraci na sociální pojištění

Můžete se také zaregistrovat k silniční dani, pokud budeme používat auto pro podnikání, nebo k nemocenskému pojištění, pokud si myslíme, nás výhodné. registraci k DPH provedeme jen po zralé úvaze. Zde je na místě upozornit, že dobrovolná registrace k DPH je v dnešní době kvůli podvodům páchaným v oblasti DPH poměrně zdlouhavý proces plný dokazování, takže registrace může trvat trochu déle. Dejte si však velký pozor zejména pokud byste chtěli založit s. r. o., které je plátcem DPH a kupovali tzv. ready made společnost. Tyto společnosti mohou mít závazky vůči finančním a celním úřadům a ev. dalším dodavatelům tyto závazky pak koupí tohoto obchodního závodu přechází bohužel na Vás, takže důvěřuj, ale prověřuj.

Jak založit s. r. o.

Musím se přiznat, že když jsem to sama studovala na internetu tak mi stály chlupy až na zádech. Myslela jsem si, že mi to zabere asi tak půlku života a stejně to nikdy nezvládnu. Takže nebudu zde vypisovat to co je třeba dle zákonných požadavků, ale vezmu to trochu prakticky. No nejprve jsem se domluvila se společností, která mi měla za 10 000 Kč s. r. o. vytvořit. No s ohledem na to, že jsme se domlouvali v říjnu 2021 a ještě v prosinci 2021 jsem s. r. o. neměla vyděsila jsem se ještě víc. No mé štěstí spočívalo v mém neštěstí, takže pán který mi měl společnost založit přestal být kontaktní a já vzala situaci do svých rukou. To též doporučuji i Vám je to opravdu jednoduché a trvalo mi to týden!!!! Ano týden! A kvůli strachu jsem čekala 3 měsíce. No jsem blázen, tak neopakujte moje chyby. Takže postup následující:

  1. Kontaktujte notáře (buď si nechte někoho doporučit, nebo si ho prostře najděte na internetu https://www.nkcr.cz/seznam-notaru)
  2. Sdělte jim co potřebujete, kolik bude společníků, jaké budou rozhodovací pravomoci a hlasování a pokud je Vás více a nezakládáte tzv. 100 eurové s.r.o. tj. jednočlenné s.r.o., kde nevymezujete žádné hlasovací pravomoci a jednání valné hromady, doporučuji Vám sejít se u notářů a požádat je o pomoc. Moje jednočlené s.r.o. stálo v Hradci Králové cca 5 300 Kč.
  3. Se zakladatelskou listinou ev. společenskou smlouvou a souhlasem s umístěním sídla zajdete na živnostenský úřad => Pokud funguje tak jako ten náš tak se obrňte trpělivostí strávila jsem u paní v kanceláři hodinu, takže si na to udělejte čas ať se zbytečně nedostanete ve stresu.
  4. S výpisem z rejstříku, který na živnostenském úřadu obdržíte hurá zpátky za notářem aby Vás zapsal do obchodního rejstříku.

Tradááááá hotovo ani to nebolelo. Psychická příprava byla horší.